Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận trước khi sử dụng Website của chúng tôi.

1.Phạm Vi Sử Dụng

Điều khoản này áp dụng khách hàng sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi . Website https://giuongtot.com là trang tin chính thống cung cấp các thông tin cho các tổ chức, khách hàng, cá nhân quan tâm và sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không sử dụng và đặt hàng trên Website.

Giuongtot.com chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2. Sử Dụng Hợp Pháp

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh phù hợp với công việc hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác hoặc các thông tin không mong muốn đến các tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung tại Website giuongtot.com cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi

  1. Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại;
  2. Không chỉnh sửa Nội dung.
  3. Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website và không tiết lộ cho bên thứ ba. Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào tài khoản quản lý của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. Chúng tôi khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

Phaosang.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối hoặc gián tiếp đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website giuongtot.com; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của giuongtot.com.

6. Đảm Bảo Cung Cấp Dịch Vụ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Phaosang.com không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên giuongtot.com và các nhân viên của giuongtot.com cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Phaosang.com cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

7. Xử Lý Sự Cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Phaosang.com khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với đội ngũ Phaosang.com để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Phaosang.com luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Phaosang.com sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

8. Chấm Dứt Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của chúng tôi căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của chúng tôi. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

9. Điều Khoản Chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.